Englishnederlands

Vraag & antwoord

Vraag:
Ik ben zelf Christen en snap niet zoveel van het Satsang geloof.
Kunt u mij wat info mailen waardoor ik er misschien wat meer van snap?

Antwoord:

Ook het Christendom kent een mystieke stroming, niet alleen de uiterlijke, kerkelijke vorm.

Van tijd tot tijd worden bepaalde christelijke mystici, meestal postuum, heilig verklaard door een paus.

Die mystieke stroming wordt door de kerk dus eigenlijk niet ontkend of afgewezen, maar ze wordt ook niet echt -zo lijkt het me tenminste -door de kerk omarmd of onder het voetlicht gebracht of ondersteund.

De christelijke mystici zijn meestal individuen die weliswaar vanuit een christelijke achtergrond opzoek zijn gaan naar een direct contact met God of Waarheid, maar daarbij veel meer vertrouwden op eigen, onmiddellijke ervaring dan op 'de leer'. Dit lijkt me ook de reden dat de kerk met deze mensen nooit zo goed raad weet.

Het is echter zo dat er ook binnen andere religies mystieke stromingen bestaan, waarbij dus ook de onmiddellijke Godservaring, of liever Waarheidservaring, centraal staat.

Op satsang.nl staan over het algemeen bijeenkomsten vermeld met mensen die, meestal vanuit een meer Oosterse benadering, tot een bepaalde mystieke diepgang zijn gekomen.

Deze diepgang is, als je het mij vraagt, goed vergelijkbaar met de diepgang van christelijke mystici, zoals bv. Meister Eckhart en Jan van Ruysbroeck. (Het is soms opvallend hoezeer de uitspraken van mystici vanuit compleet verschillende religieuze stromingen op elkaar lijken.)

Waarheid is waarheid en kan niet gemonopoliseerd worden door welke religie of filosofisch gedachtengoed dan ook, tenminste, zo wordt er door de mystici tegenaan gekeken.

Nu zijn de meeste mensen niet zo geïnteresseerd in de mystieke kant van het verhaal, maar meer met de vorm bezig. Dit staat iedereen volkomen vrij en bovendien staat het iedereen volkomen vrij om bijvoorbeeld de bijbel heel letterlijk te nemen en te geloven dat alleen de Christelijke God de enige Waarheid is. Maar dit is de 'geloofskant' van de zaak. Daarnaast bestaat ook nog de mystieke kant, waarbij, om het maar even in christelijk mystieke termen te beschrijven 'Godsherkenning in het leven zelf' -ipv. in de bijbel, of in welk ander religieus of filosofisch boek dan ook - centraal staat.

Die onmiddellijke Godsherkenning, waarvoor vanuit Oosterse achtergrond weer hele andere woorden gebruikt kunnen worden, is waar het tijdens 'satsangs' om en over gaat.

Het woord satsang betekent letterlijk 'een ontmoeting met waarheid'. In de praktijk ontmoet je dan iemand die vanuit de Oosterse benadering soms een 'goeroe' wordt genoemd en die je dan vragen kunt stellen of waar je in stilte mee samen kunt zijn, vanuit het idee dat je dan zelf ook kennismaakt met die directe waarheidservaring.

De benadering, aanpak -en soms de diepgang -van de verschillende leraren kan enorm verschillen en of een leraar je bevalt of niet hangt natuurlijk van jou en van die leraar af.

Satsang.nl doet haar best om de beste leraren vindbaar te maken voor iedereen waarbij een soort 'verlangen naar waarheid' is losgekomen.

Timothy Schoorel

welcome.jpg