Englishnederlands

Jan van den Oever - Satsang agenda

datum locatie tijd informatie

Sinds september 2018 geen satsang meer

 


Ik weet niet wie ik ben - Jan van den Oever

aIk weet niet wie ik ben is het eerste boek van Jan van den Oever die al meer dan twintig jaar spreekt over non-dualiteit. Zijn thema’s en gezichtspunten brengt hij op directe en soms ook eigenzinnige wijze in kleine kring naar voren. In dit boek zijn ze voor het eerst als coherente tekst samengebracht. Daarnaast is een reeks dialogen opgenomen waarin niet alleen zijn passie voor het onderwerp, maar ook zijn liefdevolle benadering ervan onmiskenbaar tot uitdrukking komen. Toen zijn leermeester Sri Nisargadatta Maharaj hem uitnodigde om te gaan spreken, wist Jan dat hij dat alleen op zijn eigen manier en vanuit zijn eigen wijsheid kon doen. Die wijsheid is eenvoudig, en gebaseerd op de volkomen gelijkwaardigheid die hij ervaart als het gaat om hemzelf en ‘de ander’. ‘Want als ik niet weet wie er spreekt, en jij weet niet wie er luistert, dan wordt onze volkomen gelijkwaardigheid voelbaar. Dan zijn we Een.’

Samensteller: Han van den Boogaard
isbn: 978-90-77228-66-1 nur: 728
prijs: € 19,95 formaat: 125 x 200 mm
uitvoering: gebonden omvang: 224 pag.


Oeverloos - Jan van den Oever

OeverbosIn dit boek, zijn tweede, zijn door de samenstellers satsangteksten bijeengebracht die grote indruk op hen hebben gemaakt. Samen met Jan daal je af in de totale kwetsbaarheid die je in wezen bent. En hoewel dat soms heel pijnlijk kan zijn, herinnert hij je eraan dat het wel de zoete pijn is die je helpt om Thuis te komen.

Samenstellers: Geert Bakker & Gerda van der Burg
isbn: 978-94-91411-30-4
nur: 728
prijs: € 19,95
Te bestellen via
http://www.samsarabooks.com

 


Jan van den Oever In 1949 geboren te Katwijk aan Zee als kind uit een vissersgezin. Reeds in zijn jeugd en als volwassene gegrepen door de mystieke ervaring. Deze zelfgeleefde mystieke ervaring of transformatie is de bron van waaruit hij op een directe en ontnuchterende manier antwoord geeft op de door bezoekers gestelde vragen. "Ik trek maar rond en ik zing mijn Lied. Niet om je te redden of zoiets. Ik heb helemaal geen Heilige opdracht. Ik moet dit ook niet doen uit een soort Spirituele roeping. 't Is gewoon omdat ik er plezier aan beleef om erover te praten: 'waar het hart vol van is loopt de mond van over'.

Transformatie is tenslotte overgave uit passie, niet uit interesse. Dus zolang ik er aardigheid aan heb zing ik passievol mijn Lied. En 'wie oren heeft die hore'." Enkele van de thema's die eerder aan de orde kwamen: "het doorzien van het doenerschap", "onze ideeën over verlichting", "het woord moet vlees worden", "het gif van de harmonie", "gelukkig worden is een leugen", "je slecht voelen is ook spiritueel", "stoppen met worden".

De levensspreuk van Jan: Leven, natuurlijk


Interview door Patrick Kicken

jan-van-den-oever.jpg